تازه های کتابخانه

فیلم [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: هوشنگ گلمکانی؛
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; سینما -- نشریات ادواری

دنیای بازنشسته (ماهنامه خبری، آموزشی و اطلاع رسانی)

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع:

آب خاک ماشین[پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: محمدعلی طهماسبی؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علمی ، اقتصادی، کشاورزی

کیک و شیرینی [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: خورسند، زهرا ؛
 • ناشر: تهران: گلها (چاپخانه)‏‫، ?139 -‬
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کیک و شیرینی -- دستور پخت-- نشریات ادواری

کشاورز

 • سردبیر:
 • ناشر: مؤسسه انتشارات گل افرا
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کشاورزی -- نشریات ادواری -- ایران

سفره ایرانی [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: نظری، محمد؛
 • ناشر: تهران: شرکت الهام گستر امروز، ۱۳۸۸ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آشپزی

دانشمند [پیایند: دو هفته نامه]

 • سردبیر: عظیم زادگان، حامد؛
 • ناشر: تهران : [موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند]، ۱۳۴۲-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اطلاعات عمومی -- نشریات ادواری

دام‍دار [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: مدرس‌ صادقی، سعید؛
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: [بی‌نا]، ۱۳۷۱ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آبزیان-- نشریات ادواری

دنیای تغذیه [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: نعمتی، اصغر، ‏‫۱۳۴۵ -؛
 • ناشر: تهران: گل آذین(چاپخانه)‏‫، ۱۳۸۱ -‬
 • سال نشر:
 • موضوع: ; تغذیه -- نشریات ادواری

نیک و نو

 • سردبیر: رحیمی، راضیه‌ سادات؛
 • ناشر: تهران: امید و نشر ایرانیان (چاپخانه)، [ ۱۳۹]-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; پزشکی سنتی -- نشریات ادواری