تازه های کتابخانه

فکه [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: حسین پور، علی؛
 • ناشر: تهران: جنات فکه، ۱۹۹۹م. - = ۱۴۲۰ق. - = ۱۳۷۸ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ایران -- اوضاع اجتماعی ‏‫ -- ‎۱۳۵۸‏-‬

اطلاعات هفتگی [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: جوادی، فتح الله ؛
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: مؤسسه اطلاعات، ۱۳۲۰ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علوم اجتماعی -- نشریات ادواری

پیام گردونه [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1398
 • موضوع:

زن روز [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌، ۱۳۴۳ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; زنان -- نشریات ادواری

کیهان ورزشی [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: چاپخانه کیهان، ۱۳۳۴ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ورزش-- ایران -- نشریات ادواری

سه نقطه: مکتوب طنز فارسی [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; طنز فارسی -- قرن ۱۴ -- نشریات ادواری

نوآور [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: شبیری، شیوا؛
 • ناشر: تهران: صنوبر (چاپخانه)، ۱۳۸۳ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; تکنولوژی -- نشریات ادواری

ماشین

 • سردبیر:
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اتومبیل ها -- نشریات ادواری - صنعت و تجارت

سفره ایرانی [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: نظری، محمد؛
 • ناشر: تهران: شرکت الهام گستر امروز، ۱۳۸۸ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آشپزی

کیک و شیرینی

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: شرکت نشر گستر امروز، ?139 -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کیک و شیرینی -- نشریات ادواری -- دستور پخت